Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Kỹ Sư Xây Dựng (Tp. Hồ Chí Minh)

BRG Group
Ngày đăng: 13/01/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. Công tác kiểm soát chất lượng:

a. Kiểm soát chất lượng thiết kế:

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế để nhận ra các thiếu sót, chưa hợp lý; làm việc với tư vấn thiết kế để bổ, điều chỉnh, thay đổi bằng phiếu xử lý thiết kế hoặc trình phê duyệt thiết kế bổ sung, thay đổi nếu có.

- Yêu cầu các nhà thầu lập thiết kế chi tiết gia công, chế tạo, lắp dựng, biện pháp thi công đối với những hạng mục, cấu kiện, chi tiết cần được phê duyệt trước khi thi công.

b. Kiểm soát chất lượng vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây dựng:

- Lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, bao gồm danh mục vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị trên cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán, ý kiến của bộ phận quản lý sản xuất, công nghệ, trình Trưởng Ban QLDA chấp thuận và GĐ công ty phê duyệt.

- Xem xét, đánh giá danh mục vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị do các nhà thầu đề xuất khác với phê duyệt của Công ty, và trình Trưởng Ban QLDA chấp thuận và GĐ phê duyệt.

c. Kiểm soát biện pháp thi công, tổ chức thi công, giám sát chất lượng thi công:

- Kiểm tra và tổ chức kiểm tra biện pháp thi công, mặt bằng tổ chức thi công hiện trường, kế hoạch giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thi công;

- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát và quản lý công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thi công (kể cả các thí nghiệm chất lượng) theo qui định của pháp luật.

2. Công tác kiểm soát khối lượng và chi phí:

- Kiểm soát và nghiệm thu khối lượng hoàn thành, làm cơ sở để kiểm soát khối lượng thanh quyết toán.

- Làm việc với nhà thầu, tư vấn giám sát trong quá trình thi công về các phát sinh công việc, phát sinh khối lượng do thay đổi/điều chỉnh thiết kế và/hoặc biện pháp thi công.

3. Công tác kiểm soát tiến độ:

- Làm việc, thống nhất với nhà thầu, tư vấn giám sát và kiểm soát thực hiện các tiến độ hạng mục, công việc chi tiết hiện trường để đạt được các yêu cầu về tiến độ, về trình tự thi công hiện trường.

4. Công tác kiểm soát an toàn:

- Hướng dẫn, tập huấn về an toàn lao động trước khi thực hiện các công tác thi công dễ mất an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các rủi ro tại công trường để đưa vào kế hoạch và qui định về an toàn;

- Thường xuyên cùng các nhà thầu kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ các qui định về an toàn lao động;

- Kịp thời thông báo cho các bên liên quan khi có tình huống tai nạn lao động trong công trường, tổ chức thực hiện các giải pháp sơ cứu ban đầu cho người bị nạn và đưa ngay tới cơ sơ ý tế gần nhất.

5. Công tác kiểm soát hồ sơ, tài liệu:

- Lập kế hoạch quản lý hồ sơ tài liệu trình Trưởng Ban QLDA phê duyệt.

- Trực tiếp quản lý việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ tài liệu từ khâu lập, in ấn, trình phê duyệt, phát hành, lưu chuyển, cất giữ, kiểm soát bàn giao, cho mượn…

- Chịu trách nhiệm về việc quản lý và bảo quản hồ sơ tài liệu dự án.

6. Tham gia, hỗ trợ công tác mời thầu và hợp đồng:

- Tham gia vào công tác chọn thầu và hợp đồng theo yêu cầu của Trưởng Ban QLDA và/hoặc GĐ công ty.

- Hỗ trợ công tác mời thầu, hợp đồng, phát sinh hợp đồng khi được yêu cầu.

7. Các công tác liên quan đến các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ các công trình lân cận, và các bên liên quan khác:

- Chủ động lập kế hoạch, báo cáo, đề xuất làm việc với các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ các công trình lân cận, các bên liên quan khác đối với các công việc chưa nằm trong kế hoạch được phê duyệt ban đầu. Báo cáo và đề xuất với GĐ/CTHĐQT trước, trong và sau khi thực hiện làm việc với các bên nêu trên.

8. Công tác báo cáo, giải trình, đề xuất liên quan đến việc thực hiện dự án:

- Thực hiện báo cáo định kỳ ngày, tuần, quí theo qui định.

- Thực hiện báo cáo, giải trình đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban QLDA và/hoặc GĐ công ty;

- Chủ động báo cáo, đề xuất kịp thời lên Trưởng Ban QLDA để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với các phòng, ban, bộ phận khác trong công ty để hoàn thành các công việc, nhiệm vụ được mô tả công bản “Mô tả công việc” này.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Ban QLDA và/hoặc GĐ công ty.

Yêu Cầu Công Việc

 • Đại học chuyên ngành Kỹ sư xây dựng dân dụng, công nghiệp hoặc kỹ sư kinh tế xây dựng
 • Chứng chỉ quản lý dự án, quản lý đấu thầu, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công.
 • Có kiến thức cơ bản về thiết kế, thiết kế biện pháp thi công, tổ chức thi công.
 • Thành thạo trong sử dụng các phần mềm/công cụ/giải pháp liên quan đến công việc
 • Chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc
 • Kiên trì, cẩn trọng, và chi tiết trong chuyên môn.
 • Chịu được áp lực công việc và gắn bó với nghê nghiệp.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Có đạo đức, trung thực, tin cậy và trách nhiệm với công việc, với công ty và đồng nghiệp.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trực tiếp thực hiện hoặc quản lý thực hiện các công tác thể hiện trong bản Mô tả công việc này trong vai trò thành viên của Ban QLDA.
 • Ưu tiên kinh nghiệm làm việc cho các Chủ đầu tư chuyên về đầu tư phát triển dự án.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 32 - 37
 • Giới tính: Nam
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

BRG Group

www.brggroup.vnQui mô công ty: 1.000-4.999
Tập đoàn BRG (BRG Group) đầu tư và hoạt động tập trung chủ đạo vào lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng và sân Gôn với các công ty thành viên và các đơn vị liên...Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

Kỹ Sư Xây Dựng (Tp. Hồ Chí Minh)

BRG Group

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.