Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

http://www.angimex-kitoku.com.vn

ANGIMEX-KITOKU Limited Company is the company jointed between An Giang Import Export Joint Stock... Chi tiết

Nhân Viên Bộ Phận Đóng Bao - Xuất Hàng

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Mục tiêu công việc:

  • Đóng gói sản phẩm bằng cách thực hiện kế hoạch đóng gói; bảo quản thiết bị và theo dõi kết quả; giám sát công nhân đòng gói; kiểm tra chất lượng lúa gạo.

Nhiệm vụ:

  • Giám sát đóng gói dựa theo kế hoạch đóng gói của Trưởng bộ phận.
  • Kiểm tra túi gạo sau khi đóng gói một cách cẩn thận.
  • Kiểm tra, phân tích chất lượng lúa gạo theo phân công của cán bộ quản lý.
  • Kiểm tra, giám sát quá trình chất hàng lên container.
  • Lưu trữ hồ sơ bằng cách ghi chép đầy đủ thông tin trong quá trình làm việc.
  • Duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách áp dụng và tuân thủ nội quy, quy định của công ty và quy định pháp luật.

Yêu Cầu Công Việc

  • Đóng gói, Giám sát, Kỹ năng lưu trữ hồ sơ, Chất lượng sản xuất, Kế hoạch sản xuất, Kiểm soát chất lượng

Nhân Viên Bộ Phận Đóng Bao - Xuất Hàng

Angimex-Kitoku Limited Company

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.