Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Nhân Viên Hoạt Náo & Hành Chánh

Viet Dang Construction Joint Stock Company
Ngày cập nhật: 14/02/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

I. CÔNG TÁC HÀNH CHÁNH

 • Theo dõi, kiểm tra nhân viên vệ sinh thực hiện công việc, tình hình công tác vệ sinh VP
 • Lập danh sách mua công cụ dụng cụ; VPP hàng tháng
 • Quản lý việc thu gom rác, hợp đồng rác. Lập sơ đồ các thùng rác cho các văn phòng, cách thức lưu chuyển rác, thời hạn hợp đồng rác. Hàng tuần lập biên bản kiểm tra việc thu gom tác của công ty, báo cáo TP HCNS.
 • Làm thủ tục đăng báo và liên hệ với các cơ quan nhà nước để thực hiện hoạt động hành chánh văn phòng.
 • Quản lý mối quan hệ với các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Lập danh sách các cơ quan chính quyền đia phương theo biểu mẫu danh sách nhà cung ứng. Ghi chú các thời gian phải xây dựng mối quan hệ.
 • Quản lý hệ thống nước uống, lập báo cáo nước hàng tháng.
 • Quản lý các loại hợp đồng của Phòng HCNS. Lập file để lưu các loại hợp đồng theo thứ tự trong danh mục. Danh mục hợp đồng gồm các loại sau: Stt, số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, thời hạn hợp đồng, tên đối tác, mã hợp đồng tham khảo.
 • Quản lý bản photo đăng ký kinh doanh có công chứng, hàng tháng kiểm tra số bản đăng ký kinh doanh còn, để lập kế hoạch công chứng tiếp. Số bản công chứng tồn là 20.
 • Chuẩn bị các cuộc họp theo lịch họp của tiếp tân, chuẩn bị gồm nước, ly, viết bảng, ghẻ lau bảng, lau bàn –ghế trước khi cuộc họp diển ra 30 phút. Thư ký HC thông báo lịch họp ngay sau khi nhận được thông tin, lập thư mời họp (nếu được yêu cầu) và chuyển thư mời họp, chuẩn bị tài liệu nếu được phân công. Trước khi cuộc họp diển ra thư ký HC có trách nhiệm nhắc lại các thành viên tham gia cuộc họp. Trường hợp các cuộc họp thường kỳ của BGĐ thì thư ký hỏi người chủ trì về thời gian họp và thông báo lại cho các thành viên khác được biết.
 • Làm thủ tục mua tất cả các loại vật tư bên ngoài thuộc trách nhiệm phòng HCNS
 • Photo, scan, đánh máy giấy tờ theo yêu cầu BGĐ, TP HCNS.
 • Nhận công văn, giấy tờ của BP.HCNS
 • Thực hiện các công tác hành chánh do TP giao
 • Lập kế hoạch công tác hàng tuần chuyển TP duyệt vào thứ bảy hàng tuần.
 • Thực hiện các công việc khác do BGĐ, Trưởng phòng phân công.

II. CÔNG TÁC HOẠT NÁO/ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

 • Tổ chức sinh nhật; các hoạt động gắn kết CB-NV Công ty
 • Truyền thông nội bộ
 • Truyền lửa

Sẽ trao đổi chi tiết hơn khi PV

Yêu Cầu Công Việc

1.      Trình độ học vấn/chuyên  môn:

 • Có bằng CĐ/ĐH trở lên thuộc lĩnh vực Truyền thông/ Tổ chức sự kiện/ Hoạt náo viên
 • Vi tính văn phòng tương đương loại B trở lên.
 • Tiếng Anh trình độ A trở lên.
 • Có kiến thức về hoạt náo, truyền thông nội bộ,

2.      Kỹ năng:

 • Chữ viết đẹp rõ ràng.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng soạn thảo công văn, thông báo tốt.
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel.

3.      Kinh nghiệm:

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hành chánh, thư ký, tiếp tân.

4.      Phẩm chất cá nhân:

 • Phẩm chất đạo đức: trung thực, nhanh nhẹn.
 • Khéo léo và tế nhị trong giao tiếp

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Viet Dang Construction Joint Stock Company

Qui mô công ty: 100-500
Former known as The No.3 Site under Construction Joint Stock Company No.1 – COFICO, VIET DANG is proud to be one of the leading construction companies in...Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

Nhân Viên Hoạt Náo & Hành Chánh

Viet Dang Construction Joint Stock Company

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.