Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

http://acbjobs.com.vn/vi

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền vững. ACB tự hào là ngân hàng luôn dẫn... Chi tiết

NV Kiểm Toán/ Kiểm Toán Viên

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Thực hiện các công việc chuẩn bị trước khi kiểm toán theo sự phân công của trưởng đoàn kiểm toán.
 • Thực hiện kiểm toán trực tiếp một số nghiệp vụ/ công việc hoàn toàn độc lập tại đơn vị được kiểm toán.
 • Thực hiện các công việc sau kiểm toán,
 • Thực hiện kiểm toán một số tiêu chí tại các đơn vị theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.
 • Thực hiện kiểm toán hồ sơ theo yêu cầu của Tổng giám đốc / Ủy ban tín dụng/ Ban tín dụng Hội sở.
 • Thực hiện đánh giá nội bộ ISO tại đơn vị được kiểm toán
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn :

 •  Học vấn: Đại học.
 • Chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng – Luật.

Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:

 • Có kiến thức cơ bản về nội dung các quy định của Luật pháp Nhà nước và quy định của ACB có liên quan trong công việc.
 • Hiểu biết cơ bản về sản phẩm,dịch vụ của ngân hàng theo công việc được phân công.

Các kỹ năng:

 • Làm việc đội nhóm, phục vụ khách hàng nội bộ
 • Soạn thảo văn bản
 • Văn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sở.
 • Kỹ năng làm việc độc lập
 • Kỹ năng đàm phán.
 • Vi tính: chứng chỉ B hoặc tương đương.
 • Ngoại ngữ: chứng chỉ C hoặc tương đương

Các kinh nghiệm liên quan:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm đối với chức danh kiểm toán viên.

Các phẩm chất cần có:

 • Trung thực, khách quan, bảo mật , có ý thức chấp hành kỷ luật.
 • Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp.
 • Có sự thận trọng nghề nghiệp đúng mức khi thực hiện công việc kiểm toán.

NV Kiểm Toán/ Kiểm Toán Viên

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.