Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

California Fitness & Yoga Centers

www.cfyc.com.vn

"CHÚNG TÔI MUỐN CHỨNG MINH RẰNG ĐỂ CÓ ĐƯƠC CUỘC SỐNG TỐT VÀ LÀNH MẠNH HƠN, BẠN KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TUÂN THEO KỶ LUẬT THÉP HOẶC PHẢI HY SINH; THAY VÀO ĐÓ, CHỈ CẦN ĐƯA VÀO LỐI SỐNG CỦA MÌNH... Chi tiết

Nhận thông báo việc làm của công ty.

Personal Assistant For Regional Director Of Fitness

Mô tả Công việc

FUNCTIONAL OBJECTIVE: Support for the daily tasks of Director with a main focus on reports’ system; along with maintain internal procedure and help to make working cooperation with other Departments smoothly & accurately.

In this role you will be responsible to work with reginal level managers & staffs to ensure you fully understand all requirements and procedures at regional level.

REPORTS TO: Regional Director of Fitness, Fitness

KEY RESPONSIBILITIES

100% Support Director on Daily Work

50% Administration Support

 • Do daily reports following Director’s request
 • Make and edit reports as requested by Director
 • Provide document and material needed before meeting and meeting minute as Director requests.

50% Translation Support

 • Provide translation document follow Director’s request
 • Support Director on translating and communication with local collenges.

---------------------------------

Mục tiêu công việc: Hỗ trợ cho các công việc hàng ngày của Giám Đốc với sự tập trung chính vào hệ thống báo cáo; duy trì các qui trình nội bộ và giúp tạo sự liên kết làm việc với các bộ phận khác được thuận lợi.

Trong vai trò này, bạn sẽ có trách nhiệm làm việc với Quản lý và nhân viên cấp vùng để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về tất cả qui định và quy trình ở cấp vùng.

Báo cáo tới: Giám đốc bộ phận Huấn Luyện Viên, Bộ phận Huấn luyện

Trách nhiệm chính

100% Hỗ trợ Giám đốc trong các nhiệm vụ hàng ngày

50% Hỗ trợ công việc hành chính

 • Làm báo cáo theo sự yêu cầu của Giám đốc
 • Tạo và chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc
 • Chuẩn bị tài liệu cần thiết và ghi chép biên bản các cuộc họp theo yêu cầu của Giám đốc

50% Hỗ trợ dịch và thông ngôn

 • Dịch các văn bản cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc
 • Hỗ trợ Giám đốc thông dịch và giao tiếp với các đồng nghiệp người bản địa.

Yêu Cầu Công Việc

EDUCATION/EXPERIENCE:

 • Diploma / Bachelor Degree or above
 • Influence on all 4 English skills ( Speaking, Listening, Reading and Writing)
 • Microsoft Words, Excel and Power Point skills.
 • Administrative working experiences are preferred.
 • Proven ability to meet deadlines
 • Are extremely organized
 • Passionate about Fitness

-------------------------------------

Trình độ/Kinh nghiệm:

 • Bằng tốt nghiêp Đại học / Chứng chỉ hoặc trình độ cao hơn
 • Thông thạo cả 4 kĩ năng Tiếng Anh ( Nói, Nghe, Đọc và Viết)
 • Kĩ năng máy tính như soạn thảo văn bản, file trình chiếu.
 • Kinh nghiệm làm việc hành chính được ưu tiên.
 • Khả năng cung cấp đúng thời hạn
 • Làm việc có tổ chức
 • Có niềm đam mê với thể dục thể hình.

Thông tin khác

 • Kinh nghiệm: 1 Năm

Thông Tin Tuyển Dụng

Personal Assistant For Regional Director Of Fitness

California Fitness & Yoga Centers

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.