Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Phó Ban Thiết Kế (Deputy Head of Architect)

First Alliances
Ngày cập nhật: 03/02/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Phó Ban Thiết kế (BTK) do Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, trên cơ sở đề xuất của Trưởng BTK. Phó Trưởng BTK là người được Trưởng BTK phân công, ủy nhiệm phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác cụ thể của BTK, chịu trách nhiệm trước Trưởng BTK, Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc về thực hiện công việc được giao.

* NHIỆM VỤ:
- Phó Trưởng BTK có thể kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng chuyên môn, Chủ nhiệm Dự án hoặc chủ trì bộ môn khi được yêu cầu; có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Trưởng BTK điều hành hoạt động trong phạm vi công việc được phân công tại từng thời điểm cụ thể, có thể bao gồm các việc sau:
Hỗ trợ, tham mưu cho Trưởng ban xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển của BTK.
+ Thay mặt Trưởng ban đại diện cho BTK trong việc phối hợp, liên hệ với các phòng, ban, đơn vị, công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn, cơ quan, tổ chức ngoài Tập đoàn để triển khai công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc tại từng thời điểm.
+ Thay mặt Trưởng ban triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường xuyên hoặc đột xuất của BTK khi có yêu cầu của Trưởng ban.
+ Thay mặt Trưởng ban quản lý, điều phối nhân sự các bộ môn của BTK theo chuyên môn được Trưởng Ban thiết kế phê duyệt;
+ Thay mặt Trưởng ban báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất về các hoạt động của BTK trong quá trình triển khai thực hiện công việc theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các bên liên quan.
+ Tham mưu, hỗ trợ xem xét, góp ý kiến và trình Chủ tịch phê duyệt các quy trình, quy chế, biểu mẫu để thực hiện chức năng nhiệm vụ của BTK.
+ Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo các phòng/tổ, bộ phận trực thuộc và nhân viên của BTK tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của BTK
+ Giải quyết các công việc khác theo thẩm quyền và theo chỉ đạo của Trưởng ban Thiết kế

* CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
- Báo cáo Trưởng Ban định kỳ và không định kỳ theo quy định về chế độ báo cáo đã được ban hành.
- Báo cáo kịp thời đến cấp trên khi phát hiện sự việc bất thường. Trong trường hợp khẩn cấp, phải báo cáo ngay bằng mọi phương tiện liên lạc nhanh nhất có thể.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Từ Đại học trở lên
- Chuyên ngành: chuyên ngành Quy hoạch hoặc Kiến trúc
- Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề thiết kế liên quan chuyên ngành được đào tạo
- Kinh nghiệm: 15 năm trở lên Trong đó đã kinh qua công tác quản lý thiết kế tổ chức cơ quan thiết kế có số lượng nhân sự từ 20 người trở lên)
- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức tư vấn thiết kế nước ngoài
- Kiến thức: Có kiến thức tốt về công tác thiết kế xây dựng, quản lý dự án
- Có hiểu biết về văn bản pháp quy liên quan đến các hoạt động xây dựng

* Kỹ năng/Khả năng:
- Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh thành thạo.
- Có khả năng sử dụng MS Office, Auto CAD.
- Các kỹ năng khác : Khả năng giao tiếp, cẩn thận, tỷ mỉ, sáng tạo, linh hoạt trong xử lý công việc, khả năng trình bày, bảo vệ, thuyết trình

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

First Alliances

http://www.fa.net.vn/Qui mô công ty: 200
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

Phó Ban Thiết Kế (Deputy Head of Architect)

First Alliances

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.