Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

Xuất khẩu thủy sang đông lanh sang các thị trường EU, Nhật, Hàn quốc,... Chi tiết

Q.A Manager Seafood / Trưởng Phòng QLCL Chế Biến Thuỷ Hải Sản

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Checking the processing folowchart inside workshop and handling problems not suitable.
 • Checking the document of raw material imported and re-export to EU.
 • Supervise processing follow HACCP and other standard folow request customer regulatory compliance.
 • Update new requirements from Nafi Qad related to control the food safety or other requirement from customer when processing follow contract which have confirmed.
 • Work with Nafi Qad auditor / Inspection,body cert. auditor  when they come factory to check the status about food safety follow HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 standards
 • Handling complaint from customers ( E.U, Japan, Korea,..)
 • Writen and issued the documents which must comply to ensure safety processing
 • Assure hygiene condition of  workshop when processing to prevent crossing contamination the chemical or bacteria from worker or other coditions
 • Checking all records from Q.C staff and detected problem when processing and have the correctived action for improvement the factory.
 • Follow the customer when they come the plant for audit and make report the corrected action to them and the director board.
 • Training for employee/ the worker/ Q.C  about hygiene, food safety,foreign matters control, pests & harmful animals control.
 • Edit and update the quality system when have new risks to become unsafe food.
 • Auditor when have internal audit at factory.
 • Advisory for director boards about actions for improvement the workshop.

-------------------------------------

 • Kiểm tra quy trình sản xuất trong nhà máy và xử lý các vấn đề không phù hợp.
 • Kiểm tra các hồ sơ nguyen liệu nhập khẩu về tính phù hợp cho việc tái xuất khẩu.
 • Giám sát quy trình theo HACCP và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của khách hàng.
 • Cập nhật các dữ liệu mới từ cơ quan chức năng liên quan đến kiểm soát an toàn chất luong SP ( Nafi Qad) hoặc cái quy định khác theo yêu cầu hợp đồng đã xác nhận
 • Làm việc với đánh giá viên của Nafi, tổ chức chứng nhận bên thứ 3 đến để đánh giá nhà máy về tình hình kiểm soát ATTP theo HACCP, BRC, IFS, ISO 22000
 • Xử lý các khiếu nại từ Khách hàng ( EU, Nhật, hàn Quốc .. )
 • Soạn thảo và ban hành các tài liệu cần phải tuân thủ khi sản xuất để đảm bảo ATVSTP
 • Đảm bảo điều kiện vệ sinh của phân xưởng làm việc trong quá trình sản xuất để tránh các nguy cơ nhiễm chéo vi sinh vật, hoá học từ công nhân hay các điều kiện khác
 • Kiểm tra tất cả các báo cáo của Q.C về các vấn đề khi chế biến và thực hiện các hành động để cải thiện nhà máy
 • Tiếp khách khi họ đến nhà máy để kiểm tra về vấn đề thực hiện ATVSTP trong chế biến. Làm các báo cáo khắc phục sai lỗi gửi đến khách hàng và ban giám đốc.
 • Đào tạo cho công nhân , Q.C về các vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, kiểm tra tạp chất, ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại......
 • Chỉnh sửa và cập nhật hệ thống quản lý chất lượng khi xảy ra những nguy cơ moi mà có khả năng gây mất an toàn thực phẩm.
 • Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn BRC, ISO, IFS.
 • Kiến nghị cho ban giám đốc về các hoặt động cần thiết để cải thiện nhà xưởng.

Yêu Cầu Công Việc

 • English: speaking, listening, writing, translating
 • Computer: Microsoft Office, Internet, e-Mail
 • Working follow team
 • Training, coaching

** Certificates: 

 • Certificate of Internal Auditor HACCP
 • Certificate of internal Auditor ISO 22000 
 • Certificate of internal Auditor of  BRC V.7

----------------------

 • Tiếng Anh : tốt ( nghe, nói, đọc, viết)
 • Máy tính : sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng. Internet, mail
 • Làm việc theo nhóm
 • Đào tạo, huấn luyện.

** Các chứng chỉ cần có

 • Chứng chỉ đào tạo HACCP
 • Chứng chỉ đánh giá nội bộ  ISO 22000
 • Chứng chỉ đánh giá nội bộ  BRC 7.

Thông tin khác

 • Thời gian thử việc: trong vòng 2 tháng
 • Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày
 • Kinh nghiệm: 3 - 5 Năm
 • Cơ hội huấn luyện: Tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng theo BRC, ISO, IFS, HACCP trong lĩnh vực chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu sang các thị trường EU, Nhật, ...
 • Đồng nghiệp: Thân thiện
 • Phúc lợi: BHYT, BHXH theo quy định pháp luật Viet Nam
  Lương tháng 13
  Cac phuc lợi khác sẽ trao đổi khi thực hiện phỏng vấn
 • Ngày nghỉ: 4 ngày chủ nhật trong tháng
  Các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của pháp luật Viet Nam

Q.A Manager Seafood / Trưởng Phòng QLCL Chế Biến Thuỷ Hải Sản

Hai Wang Seafood

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.