Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

QA Manager (Furniture; USD1200) TH529

MegaCEO.com
Ngày đăng: 29/11/2016

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Our Client is a 100& FDI company, now is looking for a QA Manager, base in Dong Nai:

 • Outside quality management
 • Factory quality management
 • Standard Operating Procedure
 • Auditing Vendors/Customers
 • Training & Development
 • Reports & information management
 • Administration management

Yêu Cầu Công Việc

1.       Education

 • Vietnamese with University Degree inrelated and Master is preferred.
 • Excellent in English (communicate withAmerican); preferably speak more Chinese
 • Professional qualification in qualitymanagement
 • Good working knowledgeof office software
 • Budgeting and cost control skills

2.       Experiencein quality inspection

 • Having good experience in furnitureindustry
 • Very details in job and carefully
 • Experience in implement LEAN, 6S
 • Experience in Standard operatingprocedure (SOP)
 • Have good acknowledged of ISO and Sixsigma, Kaizen, SPC.
 • Good experience in KPI management
 • Minimum 3-5 years working experience inforeign companies
 • Solid background in qualitysystemmanagement
 • Excellentfirst in& first out management
 • Ability to work independently and underhigh pressure in a team spirit

3.       Skills

 • Good leadership, ownership, teamwork
 • Good interpersonal /intercultural skills
 • Good communication, negotiation andproject management
 • Conceptual thinking, but strong actionand results oriented
 • Continuous improvement and speed &simplicity mindset
 • Deliver short term result in a long termperspective

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

MegaCEO.com

www.megaceo.comQui mô công ty: 100 - 500
MegaCEO.com là Mạng xã hội Lập nghiệp và Kết nối nguồn lực. Nơi bạn chia sẻ thương hiệu cá nhân, cập nhật và kết nối thông tin với bạn bè, chuyên...Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

QA Manager (Furniture; USD1200) TH529

MegaCEO.com

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.