Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Structural Site Engineer - Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty TNHH Liên Doanh Bon Việt Nam
Ngày đăng: 27/12/2016

Thông Tin Tuyển Dụng

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

  Cấp bậc:

 • Kinh nghiệm: 6 Năm

  Lương:

 • Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng

  Hết hạn nộp: 31/01/2017

Mô tả Công việc

Số lượng tuyển: 3 người

* Function

 • Work and report directly to the Team Leader;
 • Execute inspections for works done by Contractor.

* Duties

 • Receive, study and understand all technical requirements of Project’s documents such as design drawings, specifications, tender and contract document, etc for structural work and related M&E works and Architectual works);
 • Study and understand updated construction/ inspection standards, related regulations concerning works assigned and apply accordingly for site activities;
 • Study and understand construction contract’s conditions, form of contract, scope of works done by Contractors, payment method & conditions, BOQ and related drawings;
 • Approve shop drawings, method statement, input materials and other documentation submitted by Contractors based on approved construction design drawings and specifications, project’s requirements and latest standards, legal regulations;
 • Supervise the construction/ installation works of the contractors following company’s procedures and policies;
 • Use instruments properly for inspection/testing. Confer with contractors regarding inspection results, recommends corrective procedures in case of inspection/ testing failure, and compiles reports of results, recommendations, and needed repairs;
 • Assist the Project Team in establishing and maintaining good safety and security practices for the entire project in accordance with project safety program, applying safety standards including labour safety, environmental cleaning code and OHSAS internally and supervising contractors’ implementation. Remind and stop the constructions of contractors in case of any infringement of regulation, procedures, specifications, safety requirements, approved drawings, etc.
 • Record/ prepare site minute, site photos for construction supervision assigned and support in information provision to related parties in the Project Team;
 • Plan, update information, schedule and target objectives by attending internal meetings, contractor meeting and other necessary meeting, etc. Review and report to Team Leader for all changes, variations compared to contractual terms/ schedule.
 • Prepare daily construction reports and issues during the implementation of construction management plan, project progress (site activities and paperwork of contractors), design changes to Team Leader;
 • Draft/ prepare site instructions and submit to Team leader, issue site instructions approved to Contractors and follow-up Contractor’s actions and report the status to Team Leader;
 • Check and certify scope of works and quantity of works completed by Contractors on a monthly or inspection batch basis for reinforcement, structural and finishing works;
 • Manage project documentation for the work assigned regarding quantity , inspection, design/shop/as-built drawings, etc;

Other duties

 • Fulfill other duties as assigned by team leader/ Project Manager or Project Director;
 • Advise team leader/ Project Manager or Project Director for other issues under professional specialty.

----------------------------------------------

Chức năng:

 • Làm việc dưới sự chỉ đạo và báo cáo trực tiếp cho Trưởng bộ phận.
 • Thực hiện công tác nghiệm thu công việc của Nhà thầu.

Nhiệm vụ:

 • Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững các tiêu chí kỹ thuật của hồ sơ Dự án, ví dụ như bản vẽ và thuyết minh yêu cầu kỹ thuật, hồ sơ thầu, hợp đồng,… cho hạng mục kết cấu, kiến trúc & cơ điện liên quan).
 • Nghiên cứu và nắm vững các tiêu chuẩn xây dựng/tiêu chuẩn nghiệm thu hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan đến công việc được giao giám sát và áp dụng vào công việc thực tế trên công trường;
 • Nghiên cứu và nắm vững điều kiện hợp đồng xây lắp, hình thức hợp đồng, phạm vi công việc phải thực hiện của nhà thầu, phương thức và điều kiện thanh toán, các bảng tính khối lượng trong phụ lục hợp đồng, các bản vẽ liên quan;
 • Phê duyệt bản vẽ thi công, biện pháp thi công, vật tư, vật liệu đầu vào, và các hồ sơ khác do nhà thầu đệ trình căn cứ theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và thuyết minh kỹ thuật được duyệt, các yêu cầu của dự án và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của pháp luật;
 • Giám sát công tác thi công xây dựng của nhà thầu theo quy trình nghiệm thu của công ty.
 • Sử dụng các thiết bị, công cụ chuyên dụng đúng cách để nghiệm thu và thử nghiệm các thiết bị, hệ thống. Làm việc với các nhà thầu về các kết quả nghiệm thu, hướng dẫn các biện pháp khắc phục nếu chưa đạt, báo cáo và sao lưu các thông tin liên quan đến công việc sửa lỗi của nhà thầu;
 • Hỗ trợ Nhóm dự án xây dựng và duy trì các biện pháp an toàn cho dự án bằng cách triển khai chương trình an toàn, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn bao gồm các luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và OHSAS trong nội bộ công ty cũng như trong quá trình giám sát nhà thầu thi công. Nhắc nhở và dừng công việc thi công khi phát hiện có sai phạm về an toàn lao động và các yêu cầu luật định khác, có sự sai khác so với quy trình thực hiện công việc, với thông số kỹ thuật, bản vẽ đã duyệt, v.v
 • Ghi chép/lập biên bản hiện trường, lập nhật ký ảnh hiện trường đối với các vấn đề trong phần việc phụ trách và hỗ trợ cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan trong Nhóm dự án;
 • Lập kế hoạch, cập nhật thông tin, tiến độ và các mục tiêu dự án thông qua các buổi họp nội bộ, họp nhà thầu, họp với các đơn vị liên quan khác,… Kiểm tra và báo cáo cho Trưởng bộ phận về các thay đổi, phát sinh trong phần việc phụ trách so với hợp đồng/phụ lục hợp đồng/kế hoạch.
 • Chuẩn bị Báo cáo ngày, báo cáo các vấn đề thi công, tiến độ dự án (hồ sơ và hiện trường), các thay đổi thiết kế cho Trưởng bộ phận;
 • Soạn thảo các chỉ thị công trường trình Trưởng bộ phận; phát hành các chỉ thị công trường đã được phê duyệt tới các nhà thầu; theo dõi quá trình giải quyết công việc của nhà thầu theo chỉ thị phát hành, báo cáo kết quả đến Trưởng nhóm.
 • Kiểm tra, xác nhận phạm vi công việc hoàn thành và khối lượng thực hiện hằng tháng hoặc từng đợt nghiệm thu của các nhà thầu thi công phần bê tông cốt thép, phần thô, và hoàn thiện;
 • Quản lý các tài liệu/hồ sơ dự án liên quan đến công việc phụ trách bao gồm hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ thiết kế/ thi công/hoàn công;

Nhiệm vụ khác:

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Dự án hoặc Quản lý dự án/Trưởng bộ phận.
 • Tham mưu cho Giám đốc Dự án hoặc Quản lý dự án/Trưởng bộ phận về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Yêu Cầu Công Việc

Education/ Training:

 • Relevant degree on Civil Engineering, Architect,… (to match with the position applied)

Experience:

 • At least 6 years of experience in Structural Construction Supervision for building projects with at least 2 basments.  

Language:

 • English (Communicative and Reading) and Vietnamese (Mother tongue)

------------------------------

Học vấn/ Đào tạo:

 • Bằng cấp chuyên ngành Xây dựng dân dụng, Kiến trúc,… (tương ứng với vị trí dự  tuyển)

Kinh nghiệm:  

 • Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm Giám sát thi công các hạng mục Kết cấu cho các công trình nhà cao tầng có ít nhất 02 hầm.

Ngôn ngữ sử dụng:

 • Tiếng Anh (giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành) và tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) 

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Liên Doanh Bon Việt Nam

Công ty tư vấn kỹ thuật BON được thành lập năm 2004, là một công ty tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý dự án và kỹ thuật cơ khí và điện, đặc...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Các công việc tương tự Xem tất cả

Structural Site Engineer - Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty TNHH Liên Doanh Bon Việt Nam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.