Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Thạc Sỹ / Kỹ Sư / Cao Đẳng Cơ Điện Tử - Phú Yên, Khánh Hòa

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cầu Đường Sài Gòn
Ngày cập nhật: 15/05/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Mục tiêu công việc:

 • Kiểm sóat các dự án bắng cách trểin khai và theo dõi các kế hoạch và hệ thống kiểm soát.

Nhiệm vụ:

 • Hoàn thành mục tiêu đặt ra cho nhân sự bộ phận kiểm soát dự án bằng cách chọn lựa, định hướng, huấn luyện, điều phối, lên lịch, huấn luyện, tư vấn và kỷ luật nhân viên; trao đổi những kỳ vọng trong công việc; lập kế hoạch, theo dõi và ghi nhận những đóng góp trong công việc; đề nghị mức lương thưởng; tuân theo các thủ tục và chính sách.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát việc điều hành dự án bằng cách đóng góp thông tin kiểm soát cho việc lập kế hoạch và xem xét chiến lược; thực hiện các tiêu chuẩn sản xuất, năng suất, chất lượng và dịch vụ khách hàng; giải quyết vấn đề; xác định những cải thiện trong trong hệ thống kiểm soát dự án.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát tài chính dự án bằng cách cung cấp thông tin kiểm soát ngân sách hàng năm cho dự án; theo dõi việc chi tiêu; xác định những sai số; thực hiện việc sửa chữa.
 • Triển khai kế hoạch dự án bằng cách tư vấn cho khách hàng tùy theo mục tiêu và yêu cầu của dự án; hướng dẫn việc triển khai của và xác minh ngân sách, chi tiết, thông số và bản vẽ dự án.
 • Triển khai ước tính bằng cách phân tích tài liệu xây dựng; áp dụng chi phí chuẩn và ước tính dữ liệu; cập nhật lịch trình định giá.
 • Kiểm soát chi tiêu của dự án bằng cách phân nhóm và phân tích chi tiết; so sánh chi tiêu với ngân sách dự án; xem xét các khoản mua; đánh giá xu hướng chi tiêu; đề nghị những sửa chữa và điều chỉnh.
 • Quản lý các nhà thầu phụ bằng cách triển khai và đánh giá các giá thầu; định vị và phân loại nhà thầu phụ; đạt được và duy trì tư liệu của nhà thầu phụ; điều tra những vấn đề liên quan đến bản vẽ, thông số và lịch trình.
 • Chuẩn bị sẵn sàng cho nhà cung cấp bằng cách triển khai và theo dõi hệ thống kho.
 • Hướng dẫn việc điều hành dự án bằng cách phát triển, ghi chép và cập nhật các chính sách, thủ tục và đuờng lối chỉ đạo.
 • Cập nhật kiến thức chuyên môn bằng cách tham dự các khóa tập huấn; nghiên cứu các ấn bản kỹ thuật; duy trì mạng lưới cá nhân; tham gia các nghiệp đoàn.
 • Hoàn thành nhiệm vụ của phòng ban và công ty bằng cách đạt được những kết quả có liên quan theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

 • Quản lý dự án, Lập kế hoạch, Theo dõi chi tiêu ngân sách; Triển khai các tiêu chuẩn; Quản lý nhân sự; Quản lý dự án dân sự; Quản lý nhân sự; Kỹ năng tư vấn tổng quát; Quan hệ với nhà bán lẻ; Giao tiếp bằng văn bản; Chú trọng

** Làm việc tại các Hầm đường bộ Đèo Cả, Cù Mông, Cổ Mã

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cầu Đường Sài Gòn

Chuyên về các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng: Cầu, Đường, Hầm. Hiện công ty đang tham gia vào các Dự án lớn hàng nghìn tỷ đồng: Xây dựng hầm đường bộ qua...Chi tiết

Các công việc tương tự

Thạc Sỹ / Kỹ Sư / Cao Đẳng Cơ Điện Tử - Phú Yên, Khánh Hòa

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cầu Đường Sài Gòn

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.