Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ phần FECON
Ngày cập nhật: 18/03/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. Giúp việc cho Tổng Giám đốc

 • Giúp việc cho Tổng Giám đốc chỉ đạo và theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của chương trình, tổ chức.
 • Phối hợp với các đội và bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
 • Giúp Tổng Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Tổng Giám đốc .
 • Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Gửi, lưu giữ tài liệu, công văn, hồ sơ.
 • Truyền đạt thông tin của Tổng Giám đốc tới các phòng, bộ phận, đơn vị liên quan và nhận thông tin phản hồi cho Tổng Giám đốc .
 • Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng, bộ phận, đơn vị theo yêu cầu của Tổng Giám đốc .
 • Cầu nối liên hệ giữa các thành viên với ban Tổng Giám đốc công ty.

2. Tổ chức, sắp xếp lịch, làm việc

 • Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Tổng Giám đốc.
 • Lên lịch, sắp xếp kế hoạch công tác và thông báo lịch làm việc của Tổng Giám đốc theo tuần/tháng.
 • Ghi chép và sắp xếp các chương trình, thời gian họp của Tổng Giám đốc và các đối tác.
 • Chuẩn bị cho các chuyến đi công tác của Tổng Giám đốc.
 • Tham gia các chuyến đi công tác cùng Tổng Giám đốc và tiếp khách
 • Thông dịch, biên dịch, phụ đỡ cho Tổng Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với các cơ quan chức năng khi được phân công.

3. Tham gia tổ chức các cuộc họp

 • Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức hội nghị, hội thảo, họp Hội nghị, họp giao ban và tổng kết.
 • Lập danh sách thành phần tham dự, khách mời và thông báo nội dung, địa điểm.
 • Chuẩn bị tài liệu và phân phối tài liệu tới các thành viên cuộc họp của Tổng Giám đốc.
 • Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp.

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức chuyên môn

 • Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, luật, tài chính, kinh tế, ngoại thương, ngoại ngữ, xây dựng, kiến trúc,…
 • Trình độ tin học: thành thạo vi tính văn phòng
 • Thành thạo tiếng Anh, ưu tiên biết thêm tiếng Nhật.
 • Am hiểu về pháp luật Việt Nam
 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính.

2. Kỹ năng công việc

 • Khả năng hoạch định, tổ chức công việc tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Khả năng sắp xếp, xử lý công việc nhanh và hiệu quả
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao
 • Có tinh thần trách nhiệm cao
 • Có thể đi công tác xa và về trễ
 • Trung thực, đáng tin cậy
 • Kỹ năng viết tốt (biên bản, báo cáo, công văn,..)

3. Kinh nghiệm tối thiểu

 • Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 02 năm trong công tác thư ký, trợ lý cho quản lý cao cấp doanh nghiệp có quy mô nhân sự > 1000 lao động

4. Yêu cầu giới tính, ngoại hình

 • Giới tính: Ưu tiên nam giới
 • Ngoại hình: Chuyên nghiệp, ưa nhìn 

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vnQui mô công ty: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Các công việc tương tự Xem tất cả

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ phần FECON

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.