Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trợ Lý Ban Giám Đốc

Công ty Cổ phần FECON SOUTH
Ngày đăng: 09/01/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. Quản lý điều hành chung

 • Các hoạt động pháp lý, trợ lý để đảm bảo thông tin thông suốt, hoạt động bên trong và bên ngoài công ty được kết nối thuận lợi và phù hợp với pháp luật
 • Giám sát các hoạt động mang tính hệ thống cho BLĐ công ty giao phó.

2. Đảm bảo công tác pháp lý cho công ty

 • Tư vấn pháp lý cho ban lãnh đạo công ty.
 • Kiểm tra tất cả các văn bản giấy tờ có liên quan đến vấn đề pháp lý của công ty trước khi trình TGĐ phê duyệt
 • Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan tư pháp, các bên liên quan để xử lý các vấn đề có liên quan đến pháp lý
 • Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật
 • Huy động các nguồn lực bên ngoài để giải quyết các vấn đề Pháp lý khi cần thiết

3. Trợ lý ban điều hành Công ty

 • Trợ giúp Ban điều hành Công ty trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.
 • Tham gia kiểm soát hoạt động và sự tuân thủ hệ thống của toàn Công ty.
 • Tập hợp, thẩm định các báo cáo của các bộ phận theo quy định về chế độ báo cáo.
 • Rà soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng tháng, báo cáo và đề xuất các biện pháp đảm bảo kế hoạch kinh doanh.
 • Kiểm tra và góp ý các văn bản, tờ trình, chứng từ trước khi trình ký và có trách nhiệm phản hồi lại các bộ phận/cá nhân về việc trình duyệt.
 • Sắp xếp lịch làm việc, các chuyến đi công tác, hội họp của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty.
 • Tổ chức các cuộc họp giao ban, các cuộc họp khác do Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc yêu cầu.
 • Phụ trách các công tác tài liệu, văn bản của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, phiên dịch các cuộc họp quốc tế (nếu được yêu cầu).

4. Cải tiến liên tục và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức chuyên môn

 • Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Luật
 • Thành thạo tiếng Anh
 • Đọc hiểu và nắm rõ luật và các văn bản pháp luật hiện hành
 • Hiểu biết về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 • Có kiến thức cơ bản về tài chính
 • Có kiến thức về quản lý

2. Kỹ năng công việc cơ bản

 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: giỏi
 • Giao tiếp, thuyết phục, tạo ảnh hưởng: giỏi
 • Quản lý: giỏi

3. Kinh nghiệm tối thiểu

 • Ít nhất 04 năm trong lĩnh vực tương đương
 • 02 năm quản lý cấp phòng trở lên hoặc vị trí trợ lý TGĐ, Chủ tịch HĐQT

4. Lưu ý đặc biệt

 • Cần đức tính trung thực, tư duy logic tốt, có năng lực chiến lược tốt.
 • Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói tốt

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần FECON SOUTH

http://fecon.com.vnQui mô công ty: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Các công việc tương tự Xem tất cả

Trợ Lý Ban Giám Đốc

Công ty Cổ phần FECON SOUTH

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.