Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án (Tp. Hồ Chí Minh)

BRG Group
Ngày cập nhật: 13/01/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. Công tác kế hoạch:

- Lập kế hoạch thi công xây dựng (bao gồm quản lý tiến độ, chất lượng và chi phí) trình GĐ/CTHĐQT phê duyệt.

- Tổ chức sắp xếp, phân công công việc các nhân sự thuộc Ban QLDA.

- Tổ chức quản lý và theo dõi các hợp đồng thuộc dự án.

- Lập kế hoạch tổ chức và quản lý toàn bộ tiến trình của dự án từ giai đoạn xin phép dự án, thiết kế, thi công xây lắp, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Công tác tổ chức thực hiện, quản lý và điều hành:

- Trực tiếp triển khai thực hiện, quản lý, điều hành hoạt động của các nhân sự thuộc QLDA theo các kế hoạch đã được GĐ/CTHĐQT phê duyệt hoặc chấp thuận.

- Trực tiếp quản lý điều hành và giám sát công việc của dự án theo các kế hoạch của dự án, đảm bảo đạt được các tiêu chí về tiến độ, chất lượng, an toàn, và chi phí của dự án theo kế hoạch, hợp đồng, qui trình, qui định của dự án, của Công ty và của pháp luật.

- Giám sát chi tiết, kịp thời nhận biết các khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý phù hợp nhằm duy trì các mục tiêu của dự án (tiến độ, chất lượng, an toàn và chi phí).

- Chủ động báo cáo và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch trong quá trình thực hiện để GĐ/CTHĐQT phê duyệt, chấp thuận.

- Chủ trì thực hiện công tác quản lý và theo dõi các hợp đồng thuộc dự án. Quản lý khối lượng vào chất lượng công việc hoàn thành; kiểm tra và quản lý hồ sơ thanh toán do các nhà thầu trình và thực hiện các thủ tục theo trình tự tạm ứng, thanh toán và quyết toán của Công ty và Tập đoàn.

- Duy trì chế độ báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng, hoăc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của GĐ/CTHĐQT nhằm theo dõi, đánh giá công tác thực hiện theo các kế hoạch và hợp đồng đã phê duyệt, cũng như giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến các đơn vị liên quan, cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến dự án. Báo cáo đề xuất trước, trong và sau khi làm việc với các bên nêu trên.

3. Công tác phối hợp và hỗ trợ với các phòng, ban, bộ phận của Công ty:

- Phối hợp với các phòng, ban, bộ phận của Công ty nhằm đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với qui trình, qui định của Công ty.

- Phối hợp với phòng kế toán, tài chính về kế hoạch vốn, công tác thanh quyết toán, hợp đồng, thuế, quản lý chi phí và trong các công tác liên quan khác.

- Phối hợp với phòng tổ chức, hành chính, nhân sự trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, hợp đồng lao động đối với các nhân sự của Ban QLDA.

- Phối hợp với phòng quản lý sản xuất, phòng kỹ thuật/sản phẩm về các vấn đề liên quan đến thiết kế chi tiết, lựa chọn vật tư, vật liệu, thiết bị, công nghệ, công tác thi công lắp đặt máy móc thiết bị của công trình.

4. Các nhiệm vụ và công việc khác:

- Lập và cập nhật dữ liệu về qui định, tiêu chuẩn, qui chuẩn, công nghệ thi công, công nghệ vật liệu kết cấu, biện pháp thi công phổ biến liên quan đến thiết kế và thi công xây dựng, thông tin các nhà tư vấn, nhà thầu thi công có công nghệ, thiết bị, biện pháp thi công hiệu quả.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

 • Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp Đại học xây dựng / Kiến trúc chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp,
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ  Quản lý dự án
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
 • Tối thiểu 05 năm ở vị trí Phó /Trưởng Ban quản lý Dự án, đang hoặc đã từng tham gia các Dự án trong các lĩnh vực tương đương
 • Ưu tiên ứng viên đã từng làm Trưởng/Phó Ban QLDA hoặc Giám đốc/Phó giám đốc dự án của ít nhất 02 dự án từ bước lập dự án đến khi hoàn thành, bàn giao công trình.
 • Có kiến thức tốt về quản lý dự án, ưu tiên quản lý xây dựng nhà máy, xây dựng công nghiệp.
 • Hiểu rõ qui định của pháp luật đối với công tác quản lý dự án nói chúng, quản lý chất lượng, xin phép dự án nói riêng.
 • Hiểu biết về tiến trình, thủ tục, công việc trong công tác xin phép dự án, quản lý thiết kế.
 • Hiểu biết về qui định, qui trình về nghiệm thu, bàn giao xây dựng, thanh quyết toán
 • Có kiến thức về các lĩnh vực liên quan đến quản lý thi công xây dựng tại công trường
 • Tuân thủ các qui trình, qui định của công việc, của Công ty và của pháp luật.
 • Nhận thức mục tiêu quản lý hoạt động của Ban QLDA là quản lý các mục tiêu chính của dự án (Tiến độ, Chất lượng/an toàn, và Chi phí).
 • Khả năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và tạo mối quan hệ tốt
 • Kỹ năng quản lý con người, quản lý dự án
 • Kỹ năng quản lý nhóm dự án
 • Kỹ năng lập và quản lý tiến độ xây dựng
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch
 • Kỹ năng lập và quản lý văn bản, tài liệu, hồ sơ
 • Kỹ năng lập báo cáo, đề xuất, giải trình lên cấp trên
 • Kỹ năng tiếng Anh: ưu tiên có khả năng giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành.
 • Sử dụng thành thạo Ms. Word, Excel, PowerPoint, Project, AuoCAD, email & Internet.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 37 - 45
 • Giới tính: Nam
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

BRG Group

www.brggroup.vnQui mô công ty: 1.000-4.999
Tập đoàn BRG (BRG Group) đầu tư và hoạt động tập trung chủ đạo vào lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng và sân Gôn với các công ty thành viên và các đơn vị liên...Chi tiết

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án (Tp. Hồ Chí Minh)

BRG Group

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.