Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trưởng Bộ Phận Quan Hệ Lao Động (Long Thành - Đồng Nai)

Cty Liên Doanh Vĩnh Hưng
Ngày cập nhật: 17/03/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

* Quản lý nhân sự, hướng dẫn công việc và xem xét. (20%)

 • Phân công công việc cho từng nhân viên.
 • Giám sát, hướng dẫn hoặc cho ý kiến nhân viên làm việc khi có vấn đề.
 • Tư vấn và hướng dẫn cho nhân viên trinh độ kỹ thuật , kiến ​​thức và hành vi.
 • Hỗ trợ và tư vấn cho nhân viên khi thực hiện các kết quả chưa phù hợp và kiến ​​nghị, đặc biệt là cách xây dựng kế hoạch hành động khắc phục.
 • Nhìn nhận, quản lý, phân tích và xây dựng chiến lược để hoàn thành công việc tốt hơn.
 • Đánh giá thực hiện của nhân viên hàng tháng.

* Giám sát sự tuân thủ (30%)

 • Xây dựng, phát triển, duy trì và chỉnh sửa các chính sách và qui trinh liên quan đến các hoạt động chung của Chương trình tuân thủ và các hoạt động liên quan để ngăn chặn những hoạt động bất hợp pháp , phi đạo đức , hoặc tuân thủ không đúng. Hàng ngày quản lý hoạt động của chương trình.
 • Phát triển và định kỳ đánh giá và cập nhật tiêu chuẩn ứng xử để đảm bảo được thông tin đầy đủ, liên tục đến quản lý và nhân viên.
 • Phối hợp với các bộ phận để chỉ đạo các vấn đề tuân thủ. Tư vấn với doanh nghiệp khi cần thiết để giải quyết các vấn đề tuân thủ luật khó khăn.
 • Xem xét và đánh giá độc lập để đảm bảo rằng vấn đề tuân thủ / mối quan tâm trong tổ chức đang được đánh giá điều tra và giải quyết một cách thích hợp.
 • Giám sát, và khi cần thiết , phối hợp cùng các phòng ban khác duy trì hoạt động tuân thủ.
 • Xác định các khu vực tiềm năng dễ bị không tuân thủ và rủi ro; phát triển / thực hiện kế hoạch hành động khắc phục để giải quyết các vấn đề có vấn đề, và cung cấp hướng dẫn chung về cách phòng tránh hoặc đối phó với tình huống tương tự trong tương lai.
 • Đảm bảo báo cáo vi phạm hoặc có khả năng vi phạm được nổ lực thực thi phù hợp và / hoặc đạt yêu cầu.
 • Làm việc với Phòng Nhân sự và bộ phận khác để phát triển một chương trình đào tạo hiệu quả , bao gồm cả đào tạo giới thiệu thích hợp cho nhân viên mới cũng như đào tạo liên tục cho tất cả các nhân viên và nhà quản lý.
 • Giám sát việc thực hiện Chương trình tuân thủ và liên quan hoạt động một cách liên tục , thực hiện các bước thích hợp để nâng cao hiệu quả của nó

* Đánh giá nội bộ /thầu phụ (10%)

 • Phối hợp với phòng TCHC & phòng MTATLĐ lên kế hoạch đánh giá nội bộ về lao động và HSE hoặc đánh giá nhà thầu định kỳ hàng năm. Chuẩn bị báo cáo cho các quản lý để thực hiện kế hoạch hành động.
 • Kiểm tra và tư vấn kế hoạch làm việc và qui trình liên quan đến môi trường, an toàn lao động trước khi thực hiện công việc.
 • Báo cáo, theo dõi và cập nhật việc tuân thủ trong nội bộ.
 • Cập nhật trên mạng FFC của adidas trước và sau khi cải thiện. Đưa ra nguyên nhân, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa hiệu quả nhằm cải thiện và duy trì bền vững cùng với những bằng chứng thực hiện.
 • Đồng thời kiểm tra ngẫu nhiên hoặc có thông báo việc tuân thủ ở các bộ phận liên quan.

* Thực hiện báo cáo (10%)

 • Cập nhật thông tin trên mạng của khách hàng FFC-adidas, nikeconnect-nike hàng tháng.
 • Kiểm tra việc đánh giá self shape và báo cáo cho nike 6 tháng 1 lần.
 • Hàng tháng phải gởi báo cáo tăng ca hàng tháng và hàng tuần, tỷ lệ luân chuyển nhân sự, những hoạt động cho adidas.
 • Cập nhật, xem xét và gởi cho khách hàng tất cả các báo cáo khách hàng yêu cầu.
 • Hàng năm xem xét kế hoạch hoạt động cho hội đồng BHLĐ.
 • Hàng năm xem xét kế hoạch huấn luyện, hoạt động và kiểm tra trong công ty
 • Cập nhật kế hoạch hành động sau khi khách hàng kiểm tra, đánh giá
 • Xem xét các báo cáo gởi cho cơ quan nhà nước định kỳ.

* Khác (10%)

 • Thực hiện như thư ký của Ban môi trường an toàn lao động.
 • Hỗ trợ BGĐ xây dựng chiến lược 3 năm. Tổ chức họp, xem xét, cải thiện, theo dõi, báo cáo.
 • Phối hợp Phòng MTATLĐ xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm về môi trường an toàn vệ sinh lao động. Hỗ trợ các quản lý trong việc thực hiện kế hoạch.
 • Giám sát việc đánh giá rủi ro.
 • Kiểm soát việc đào tạo an toàn cho nhân viên và cho nhà thầu phụ. Phối hợp kiểm tra giám sát trong suốt tiến độ làm việc trong nhà máy.
 • Các nhiệm vụ khác liên quan đến môi trường, an toàn lao động.
 • Hỗ trợ phòng TCHC trong công việc thực hiện luật và tiêu chuẩn khách hàng để đảm bảo thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tham gia các khóa học, hội thảo liên quan khi cần thiết.
 • Tham gia các cuộc họp từ khách hàng, các bên liên quan
 • Họp xử lý kỷ luật.
 • Tiếp khách

* Các công việc phụ / Extra Duty :(16%)

 • Quản lý và giám sát hệ thống (ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001 …)

* Xây dựng các chính sách, qui trình liên quan đến hệ thống.

 • Ban hành, cập nhật và tất cả các tài liệu được cập nhật trong mạng nội bộ.
 • Báo cáo tình trạng thực hiện mục tiêu hàng tháng.
 • Sắp xếp các khóa huấn luyện liên quan đến chất lượng, môi trường, an toàn, vệ sinh lao động cả bên trong và bên ngoài.
 • Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ và bên ngoài.
 • Tổ chức các cuộc họp định kỳ và họp xem xét lãnh đạo.
 • Giám sát và theo dõi các vấn đề còn tồn đọng cùng với biện pháp khắc phục phòng ngừa và những cải tiến liên quan.
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông cho việc cải thiện và nâng cao nhận thức về các vấn đề chất lượng, môi trường, an toàn vệ sinh lao động ở tất cả các phòng ban.
 • Thu thập thông tin các bộ phận để chuẩn bị cho hệ thống quản lý và các báo cáo khác.
 • Các nhiệm vụ khác liên quan đến hệ thống quản lý QESH.
 • Chuẩn bị những hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hệ thống cho đánh giá bên ngoài.

* Hỗ trợ hệ thống Lean & hỗ trợ ME (2%)

 • Tư vấn cách xây dựng báo cáo, hình ảnh, chính sách, qui trình liên quan.
 • Đưa ra những sáng kiến trong việc thực hiện dự án liên quan.
 • Xem xét kế hoạch, báo cáo thực hiện dự án.
 • Hỗ trợ chuẩn bị hoàn thành những hồ sơ, dữ liệu liên quan đến đánh giá.
 • Tham gia những cuộc họp, huấn luyện liên quan trong nội bộ và bên ngoài.

* Cùng các phòng ban quản lý hệ thống an ninh (CT-PAT) (2%)

 • Cùng các phòng ban hành liên quan lập và cập nhật, ban hành chính sách, qui trình, qui định liên quan an ninh.
 • Huấn luyện các bộ phận liên quan đến việc thực hiện CT-PAT.
 • Quản lý việc tuân thủ theo chính sách CT-PAT.
 • Đánh giá sự tuân thủ theo định kỳ.
 • Tư vấn cho các phòng ban liên quan trong việc thực hiện và xây dựng hoặc lưu trữ hồ sơ.
 • Phối hợp các phòng ban huấn luyện đào tạo liên quan.

* Note: Vị trí này làm việc tại: Lô D, KCN Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại Học, ưu tiên Đại học môi trường, hóa chất, quan hệ lao động.
 • Vi tính văn phòng (word, excel, power point, window, internet, email, photoshop), ưu tiên có chứng nhận.
 •  Anh văn giao tiếp (ưu tiên có bằng cấp)
 • Tiếp cận công việc nhanh, linh hoạt, kịp thời.
 • Gắn bó với công việc, có ý kiến cải tiến.
 • Có tác phong đạo đức tốt, trung thực, và công bằng.
 • Chịu áp lực công việc cao.
 • Chịu học hỏi và chịu thay đổi.
 • Nhiệt tình và hòa đồng. Năng động nhanh nhẹn.
 • Đoàn kết, có tinh thần đồng đội, giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Có kỹ năng lãnh đạo; Sắp xếp công việc hợp lý. Điều hành công việc trôi chảy.
 • Giải quyết vấn đề phát sinh .
 • Giao tiếp truyền đạt hiệu quả, đảm bảo các chính sách, quy trình được thông hiểu đến từng nhân viên.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có khả năng huấn luyện và nói chuyện trước đám đông.
 • Có khả năng làm việc độc lập.
 • Khả năng phát hiện vấn đề và đưa ra hướng giải quyết.

* Yêu cầu khác:

 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên làm công tác nhân sự /trách nhiệm xã hội / quan hệ lao động trong các nhà máy có quy mô > 1.000 người lao động.
 • Và ưu tiên có chứng nhận các khóa học liên quan.
 • Kỹ năng mềm: kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thương lượng
 • Kỹ năng đánh giá nội bộ.
 • Kiến thức môi trường, an toàn lao động từ cơ bản đến nâng cao.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 24 - 45
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Cty Liên Doanh Vĩnh Hưng

Qui mô công ty: 20.000
TMI Viet Nam co.,LTD 100% foreign investment. Our main produce are T-shirt, jacket, polo,...which have a hight quality  and meet international...Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

Trưởng Bộ Phận Quan Hệ Lao Động (Long Thành - Đồng Nai)

Cty Liên Doanh Vĩnh Hưng

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.