Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trưởng Phòng Môi Trường - An Toàn Lao Động

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)
Ngày cập nhật: 18/03/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Quản lý nhân sự, hướng dẫn công việc và xem xét. (20%)

 • Phân công công việc cho từng nhân viên.
 • Giám sát, hướng dẫn hoặc cho ý kiến nhân viên làm việc khi có vấn đề.
 • Xem xét tất cả việc hồ sơ, tài liệu, báo cáo …. do nhân viên thực hiện và cho ý kiến hoàn thiện.
 • Nhìn nhận, quản lý, phân tích và xây dựng chiến lược để hoàn thành công việc tốt hơn.
 • Đánh giá thực hiện của nhân viên hàng tháng.

Xem xét, ban hành, cập nhật các qui định, qui trình và chính sách liên quan đến lao động, an toàn, môi trường & sức khỏe (10%)

 • Cập nhật, xem xét, ban hành các chính sách, qui trình, qui định, hướng dẫn liên quan đến AT-MT-SKNN .
 • Xem xét phương án, kế hoạch kiểm soát theo dõi sử dụng tài nguyên thiên nhiên, năng lượng đảm bảo hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu công ty ,từng bộ phận.

Tiếp khách đánh giá (5%)

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan đến tiếp đoàn đánh giá.
 • Ghi nhận kết quả đánh giá, phối hợp phòng QHLĐ đưa ra kế hoạch hành động. Đánh giá hiệu quả của các hành động khắc phục và phòng ngừa.
 • Thẩm tra các tài liệu cần chuẩn bị theo yêu cầu đánh giá bởi khách hàng và các đối tác khác.

Đánh giá nội bộ định kỳ (5%)

 • Phối hợp với phòng TCHC & phòng QHLĐ lên kế hoạch đánh giá nội bộ về lao động và HSE định kỳ hàng năm. Chuẩn bị báo cáo cho quản lý các phòng ban để thực hiện kế hoạch hành động.
 • Kiểm tra, tư vấn kế hoạch làm việc và qui trình liên quan đến AT-MT-SKNN trước khi thực hiện công việc.
 • Phối hợp xem xét báo cáo, theo dõi và cập nhật việc tuân thủ trong nội bộ
 • Đề xuất giải pháp, phương án cải thiện hệ thống, triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được Ban giám đốc phê duyệt.

Huấn luyện (10%)

 • Xác định nhu cầu đào tạo cho nhân viên HSE, đảm bảo huấn luyện hiệu quả, năng lực thực hiện công việc chuyên môn.
 • Truyền đạt/huấn luyện cho các bộ phận liên quan đến chính sách, qui trình, qui định liên quan đến AT-MT-SKNN.
 • Tái huấn luyện cho CNV AT-MT-SKNN.
 • Phối hợp với phòng QHLĐ huấn luyện cho các bộ phận đòi hỏi những an toàn nghiêm ngặt trong công việc (điện, cắt, thêu, hóa chất, kho...)
 • Hỗ trợ trong việc xác định nhu cầu đào tạo cho nhân viên và phát triển và cung cấp đào tạo theo yêu cầu
 • Phối hợp với CA PCCC để tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và diễn tập sơ tán.
 • Huấn luyện cho cán bộ quản lý và NV nhà bếp AT-MT-SKNN
 • Cung cấp lại các kiến thức cho các bộ phận liên quan (nếu cần).

Kiểm tra định kỳ và đột xuất việc tuân thủ (5%)

 • Kiểm tra việc thực hiện an toàn của toàn xưởng, y tế và các phòng ban.
 • Đánh giá về an toàn vệ sinh thực phẩm và việc thực hiện của NV nhà bếp.
 • Những nơi khác liên quan đến thực hiện quy trình, quy định AT-MT-SKNN.
 • Quản lý các dịch vụ khảo sát amiăng nội bộ và chương trình đánh giá nguy cơ cháy và các biện pháp kiểm soát cần thiết có liên quan
 • Đảm bảo hoạt động và kiểm tra sức khỏe và an toàn thường xuyên được thực hiện bởi nhân viên ESH, Hội đồng bảo hộ lao động.

Thực hiện báo cáo (10%)

 • Thẩm tra việc chuẩn bị hồ sơ, theo dõi việc thực hiện kế hoạch khắc phục phòng ngừa các nguy cơ không an toàn, báo cáo định kỳ về việc tuân thủ và trình bày cho các hoạt động về MT-AT-SKNN của Hội đồng bảo hộ lao động, Mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
 • Phối hợp phòng QHLĐ hàng năm xem xét kế hoạch hoạt động cho hội đồng BHLĐ, kế hoạch huấn luyện, hoạt động và kiểm tra trong công ty, cập nhật kế hoạch hành động sau khi khách hàng kiểm tra, đánh giá
 • Xem xét các báo cáo gửi cho cơ quan nhà nước định kỳ.

Đánh giá, lựa chọn, kiểm soát nhà thầu phụ (5%)

 • Cung cấp và yêu cầu nhà thầu phụ tuân thủ quy định, quy trình an toàn môi trường, sức khỏe nghề nghiệp khi thực hiện công việc tại nhà máy sau khi tham gia đấu thầu thành công cũng như quyết định tiếp tục hợp tác, tạm thời đình chỉ công tác cũng như chấm dứt hợp đồng khi có những phát sinh sự cố, nguy cơ không an toàn trong quá trình làm việc.
 • Hướng dẫn yêu cầu, huấn luyện, kiểm tra đánh giá thầu phụ về AT-MT-SKNN.

Khác (10%)

 • Hỗ trợ BGĐ xây dựng chiến lược 3 năm. Tổ chức họp, xem xét, cải thiện, theo dõi, báo cáo.
 • Phối hợp Phòng QHLĐ xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm về MT – ATVSLĐ, hỗ trợ các quản lý trong việc thực hiện kế hoạch.
 • Giám sát việc đánh giá rủi ro.
 • Các nhiệm vụ khác liên quan đến AT-MT-SKNN.
 • Tham gia các khóa học, hội thảo liên quan khi cần thiết.
 • Tham gia các cuộc họp từ khách hàng, nhà nước.
 • Chính thức tiến hành các cuộc họp hàng tháng HSE với nhóm dự án và các nhà thầu phụ khi cần thiết. Các kết quả của cuộc họp được thực hiện, cập nhật và được theo dõi để đảm bảo tuân thủ đúng.

Các công việc phụ / Extra Duty : (10%)

- Hỗ trợ quản lý và giám sát hệ thống (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001…)

 • Xem xét các chính sách, qui trình liên quan đến hệ thống.
 • Xem xét ban hành, cập nhật và tất cả các tài liệu được cập nhật trong mạng nội bộ.
 • Xem xét báo cáo tình trạng mục tiêu hàng tháng.
 • Sắp xếp các khóa huấn luyện liên quan đến chất lượng, môi trường, an toàn, vệ sinh lao động cả bên trong và bên ngoài.
 • Xem xét việc tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ và bên ngoài, các cuộc họp định kỳ và họp xem xét lãnh đạo.
 • Giám sát và theo dõi các vấn đề còn tồn đọng cùng với biện pháp khắc phục phòng ngừa và những cải tiến liên quan.
 • Thu thập thông tin các bộ phận để chuẩn bị cho hệ thống quản lý và các báo cáo khác.
 • Các nhiệm vụ khác liên quan đến hệ thống quản lý QESH.
 • Phối hợp phòng QHLĐ xem xét việc chuẩn bị những hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hệ thống cho đánh giá bên ngoài.

Hỗ trợ hệ thống Lean & ME (5%)

 • Tư vấn cách xây dựng báo cáo, hình ảnh, chính sách, qui trình liên quan.
 • Đưa ra ý kiến trong việc thực hiện dự án liên quan.
 • Hỗ trợ chuẩn bị hoàn thành những hồ sơ, dữ liệu liên quan đến đánh giá.
 • Tham gia những cuộc họp, huấn luyện liên quan trong nội bộ và bên ngoài.

Hỗ trợ phòng ban QHLĐ quản lý hệ thống an ninh (5%)

(CT-PAT và an ninh sản phẩm)

 • Cùng các phòng ban liên quan cập nhật, ban hành chính sách, qui trình, qui định liên quan an ninh.
 • Giám sát nhà thầu phụ tuân thủ chính sách an ninh CT-PAT và chính sách an ninh sản phẩm
 • Thường xuyên kiểm tra hệ thống thiết bị cấu trúc nhà xưởng, tường rào, mái che, cửa, các thiết bị chống trộm,.. nhằm ngăn chặn sự đột nhập trái phép từ bên ngoài hay các nguy cơ không an toàn có thể xảy ra.

**** (Note: Vị trí này làm việc tại: KCN Lộc An, Bình Sơn,Long Thành,Đồng Nai)

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Bảo hộ lao động hoặc ngành có liên quan
 • Chứng chỉ vi tính văn phòng (word, excel, power point, window, internet, email, photoshop)
 • TOEIC 500 trở lên.
 • Tiếp cận công việc nhanh, linh hoạt, kịp thời.
 • Gắn bó với công việc, sáng kiến cải tiến.
 • Có tác phong đạo đức tốt, trung thực, và công bằng.
 • Chịu áp lực công việc cao
 • Chịu học hỏi và chịu thay đổi.
 • Nhiệt tình và hòa đồng. Năng động nhanh nhẹn.
 • Đoàn kết có tinh thần đồng đội, giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Có kỹ năng lãnh đạo nhóm; Sắp xếp công việc hợp lý. Kỹ năng lập kế hoạch.
 • Giao tiếp truyền đạt hiệu quả..
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác, quyết đoán phòng ngừa cao

Yêu cầu khác / Other :

 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên  có kinh nghiệm trong việc quản lý về SEA&HSE trong các nhà máy có quy mô > 3.000 Công nhân.
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Quản lý HSE tại các dự án; Chuyên gia đánh giá trưởng/Đánh giá nội bộ hệ thống ISO  14001 và OHSAS 18001.
 • Kỹ năng mềm: kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích
 • Đào tạo giảng viên.
 • Đánh giá viên nội bộ.
 • Chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật phòng, chống cháy nổ, kỹ thuật môi trường, VSLĐ.
 • Huấn luyện yêu cầu luật, cập nhật luật mới (nếu có)
 • Các khóa đào tạo, hướng dẫn quy chế khách hàng, chuyên môn về AT, MT từ cơ bản đến nâng cao.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

Qui mô công ty: 20.000
TMI Viet Nam co.,LTD 100% foreign investment. Our main produce are T-shirt, jacket, polo,...which have a hight quality  and meet international...Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

Trưởng Phòng Môi Trường - An Toàn Lao Động

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.