Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trưởng Phòng TCKT Kiêm Kế Toán Trưởng

Công ty CP Phát Triển Hùng Hậu
Ngày cập nhật: 14/02/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

A. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

 • Đảm bảo xuyên suốt công tác kế toán và quản lý tài chính của Công ty theo luật định.

B. TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Công tác tham mưu, kế hoạch:

 • Tham mưu và hỗ trợ cho Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc được uỷ quyền về công tác kế toán, lập kế hoạch ngân sách hoạt động hàng năm và tổng hợp trong phạm vị trách nhiệm được giao.
 • Hỗ trợ Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc được uỷ quyền xây dựng các quy trình nghiệp vụ để kiểm soát các hoạt động liên quan của Công ty.
 • Lập kế hoạch mục tiêu công việc cá nhân định kỳ trình cấp trên xem xét, phê duyệt và chịu sự đánh giá thành tích công tác của cấp trên theo quy định.

Tổ chức thực hiện:

 • Tổ chức hạch toán kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ, các chuẩn mực kế toán và quy định của Nhà nước về chế độ kế toán tài chính, thuế.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, hạch toán kinh tế phục vụ và kiểm soát hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng đơn vị, từng dự án.
 • Trực tiếp kiểm tra các nghiệp vụ kế toán & thực hiện việc kê khai thuế đúng luật; cập nhật luật thuế & huấn luyện nghiệp vụ cho nhân sự thuộc phòng khi có thông tin mới nhất về thuế; làm việc với cơ quan thuế & phân tích các nghĩa vụ thuế, chính sách thuế để đảm bảo nộp thuế háng tháng, quý, năm một cách tốt nhất.
 • Kiểm tra, thẩm định việc lập báo cáo tài chính của Công ty Hùng Hậu và báo cáo tài chính hợp nhất của các Công ty/ Đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.
 • Thực hiện việc giao mục tiêu và đánh giá thành tích cấp dưới theo quy định.

Kiểm tra, giám sát:

 • Quản lý và điều hành các thành viên của phòng TCKT công tác kế toán, tổng hợp.
 • Quản trị dòng tiền và cân đối nhu cầu huy động, sử dụng vốn hiệu quả.
 • Thực hiện thủ tục kiểm soát thu chi theo quy định; quản lý việc thu hồi công nợ.
 • Kiểm soát ngân sách, chi phí, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Kiểm soát báo cáo tình hình sử dụng vốn, tín dụng.
 • Kiểm kê tài sản, kiểm soát sử dụng các nguồn lực, tài sản của Công ty đã đầu tư và trang bị cho các đơn vị/cá nhân sử dụng.
 • Quản lý và theo dõi sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.
 • Kiểm tra, hỗ trợ công tác kế toán các Công ty thành viên.

Hệ thống thông tin, báo cáo:

 • Phân tích tình hình hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm tư vấn cho Ban lãnh đạo.
 • Theo dõi, giám sát tài chính các công trình xây dựng và các khoản mục đầu tư.
 • Kiểm soát rủi ro, thực hiện kiểm toán và quyết toán thuế.
 • Thực hiện các công việc và báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc được uỷ quyền.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ Kế toán trưởng/ tư vấn thuế.

- Khả năng ngoại ngữ

 • Anh văn giao tiếp văn phòng.

- Kỹ năng tin học

 • Sử dụng thành thạo chương trình Word, Excel, P.Point
 • Sử dụng được phần mềm chuyên môn để phục vụ công việc/ trích xuất báo cáo.

- Kinh nghiệm công tác

 • Trên 5 năm ở vị trí tương đương.

- Năng lực chuyên môn

 • Nắm rõ các chính sách kế toán và luật thuế hiện hành.
 • Có khả năng điều hành, quản lý nhân sự.

- Năng lực chung

 • Có tư duy chiến lược và sáng tạo.
 • Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, kiểm soát tiến độ công việc và có thể trình bày trước tập thể, có chiều sâu trong việc soạn thảo văn bản và báo cáo.

- Phẩm chất cá nhân

 • Hoà đồng và gương mẫu trong giao tiếp, hành xử.
 • Tinh thần trách nhiệm cao, dấn thân trong công việc.

- Nam/ Nữ, tuổi từ 30-50, sức khoẻ tốt, bản lĩnh.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 30 - 50
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Phát Triển Hùng Hậu

www.hunghau.vnQui mô công ty: 1000
Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu (viết tắt là "Công ty Hùng Hậu"; "HungHau") là một doanh nghiệp chuyên nghiệp, giàu kinh...Chi tiết
Các công việc tương tự Xem tất cả

Trưởng Phòng TCKT Kiêm Kế Toán Trưởng

Công ty CP Phát Triển Hùng Hậu

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.