Tìm Kiếm Nâng Cao

Việc làm tại Công Ty TNHH CJ Vina Agri 18

Filter Result

Địa điểm
 • 16
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
Ngành nghề
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

IT ERP System

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An, Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 22/08/2017
Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Process Innovation Leader

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 22/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương (C&B Staff)

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 22/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

HR - Admin Manager (Làm việc tại CJ Bình Định)

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Bình Định

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 22/08/2017
Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Process Innovation Staff

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 22/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương - Làm việc tại Mỹ Yên - Bến Lức - Tỉnh Long An

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 20/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Thu Hồi & Kiểm Soát Công Nợ

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 18/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

IT ERP System - Working at My Yên, Bến Lức, Long An

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An, Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 18/08/2017
Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Senior Process Innovation staff

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 18/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương - Làm việc tại Mỹ Yên - Bến Lức - Tỉnh Long An

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 18/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Phân Tích - Phòng Thí Nghiệm

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 18/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri - Chi nhánh Đồng Nai

Nhân Viên C&B - Chi Nhánh Đồng Nai

Công Ty TNHH CJ Vina Agri - Chi nhánh Đồng Nai

Đồng Nai

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 18/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương (C&B Staff)

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 17/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Kế Toán Thanh Toán Kiêm Thủ Quỹ

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 17/08/2017
Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Internal Control Leader

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 15/08/2017
 Công ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Thu Mua & Xuất Nhập Khẩu

Công ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 15/08/2017
Công Ty TNHH CJ Vina Agri

QC & QA Assistant (Làm Việc Tại Nhà Máy Bến Lức, Long An)

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An, Tiền Giang, Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 03/08/2017
 Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Nhân Viên Phân Tích - Phòng Thí Nghiệm

Công Ty TNHH CJ Vina Agri

Long An

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 01/08/2017
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: