Tìm Kiếm Nâng Cao

Việc làm tại Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC) 8

Filter Result

Địa điểm
  • 8
Ngành nghề
  • 7
  • 3
  • 3
  • 1
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Kỹ Sư Thông Gió (BIM)

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 23/03/2017
Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Kỹ Sư Thiết Kế Nước (BIM)

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 23/03/2017
Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Trưởng Nhóm Thiết Kế

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 21/03/2017
Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Giám Sát Công Trường

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 21/03/2017
Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

M&E Engineer

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 21/03/2017
Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Kiến Trúc Sư

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 21/03/2017
Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Kiến Trúc Sư (BIM)

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 20/03/2017
Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Kỹ Sư Thiết Kế Thông Gió (HVAC)

Sino-Pacific Construction Consultancy Co., Ltd. (SPCC)

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 19/03/2017
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: