NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Bán hàng / Kinh doanh

Tiếp thị / Marketing

Hành chính / Thư ký

CÔNG TY TNHH 4 PIXOS
CÔNG TY TNHH 4 PIXOS

Lương: Lên đến 10 Tr VND

Hồ Chí Minh

CareerBuilder
CareerBuilder

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CareerBuilder
CareerBuilder

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CareerBuilder
CareerBuilder

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CareerBuilder
CareerBuilder

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

ReadingQ
ReadingQ

Lương: 8 Tr - 12 Tr VND

Hồ Chí Minh

CareerBuilder.
CareerBuilder.

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CareerBuilder
CareerBuilder

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CareerBuilder
CareerBuilder

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

CareerBuilder
CareerBuilder

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

CareerBuilder
CareerBuilder

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

CareerBuilder
CareerBuilder

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CareerBuilder
CareerBuilder

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

Ngành Nghề Trọng Điểm

Kế toán / Kiểm toán

Kế toán / Kiểm toán

(1.747 việc làm)
Nhân sự

Nhân sự

(796 việc làm)
Bán lẻ / Bán sỉ

Bán lẻ / Bán sỉ

(2.080 việc làm)
Tài chính / Đầu tư

Tài chính / Đầu tư

(2.414 việc làm)
Ngân hàng

Ngân hàng

(3.276 việc làm)
Xây dựng

Xây dựng

(999 việc làm)
Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

(2.013 việc làm)
Quản lý điều hành

Quản lý điều hành

(1.054 việc làm)
careerbuilder

Gia tăng cơ hội nghề nghiệp khi kết nối cùng các công ty hàng đầu tại TalentNetwork

careerbuilder
Dành cho nhà tuyển dụng

Bạn có vị trí cần đăng tuyển?

Chúng tôi có những giải pháp tối ưu phù hợp với
nhiều loại hình công ty và tiêu chuẩn riêng

Đăng tin Tuyển dụng