Search Result For : trao quyền hiệu quả

Trắc ẩn với nhân viên mà không cần hy sinh hiệu suất

Đây luôn là đề tài khó khăn với các nhà quản lý. Làm thế nào để khiến nhân viên hiểu rằng bạn có sự chia sẻ với những khó khăn của họ, nhưng không khiến họ hiểu lầm rằng bạn có thể "nhắm mắt cho qua" với những kết quả không đạt yêu cầu?

Khi sự nghi ngờ lan ra như rễ cây trong tổ chức

Không có công trình nào xây dựng trên sự ngờ vực mà đứng vững được cả. Để sếp tin tưởng, nhân viên có thể sẽ buộc phải làm việc kiệt sức, dẫn đến hiệu suất kém dần, gian lận, thậm chí ''chơi xấu'' lẫn nhau để giữ được chỗ đứng.

Các nguyên tắc để trao quyền hiệu quả

Nếu nhân viên được trao quyền đúng cách, lãnh đạo sẽ có một môi trường mà mọi người đạt năng suất cao, chủ động đóng góp và cảm thấy mãn nguyện khi đi làm. Các nguyên tắc sau đây sẽ giúp bạn vừa không giới hạn nhân viên, vừa đảm bảo được trách nhiệm và thành tích của họ.

5 chiến lược giúp nhân viên trở thành nhà quản lý

Là một trưởng phòng, bạn không chỉ lo cho riêng bản thân mình mà còn phải khơi gợi những kỹ năng lãnh đạo dành cho nhân viên của mình. Khi được trang bị những kỹ năng quản lý cần thiết, nhân viên có thể đưa ra quyết định tốt hơn, hỗ trợ đồng nghiệp và sẵn sàng cho bất cứ cơ hội nào.

Sign up for the Latest Industry News, Tips and Advice with CareerBuilder.vn

Sign up for the Latest Industry News, Tips and Advice with CareerBuilder.vn

Feedback