Ambitionplus Custom Solutions .,ltd

Ambitionplus Custom Solutions .,ltd

Location

P107 ,Tòa nhà SBI,CVPM Quang Trung,Quận 12


Company Information
  • Field of operations: Foreign

About us

Công Ty TNHH Ambitionplus Custom Solutions là công ty chuyên gia công phần mềm: - Ứng dụng máy tính để bàn chạy dưới nền tảng Microsoft.NET - Các ứng dụng web chạy dưới nền tảng Microsoft.NET - Các ứng dụng được chạy trên Iphone và Ipad

Nay với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty cần tuyển nhân sự ở các chị trí sau đây:

 

Feedback