Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

Location

Tầng 6, số 36 ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Limited

Jobs active

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ha Noi

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

$ Competitive

  • Ha Noi

About us

AISC được thành lập vào ngày 29/4/1994 và chuyển đổi hình thức sở hữu vốn theo quy định của Chính phủ từ công ty nhà nước sang công ty TNHH có hai thành viên trở lên vào ngày 13/8/2008. Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, AISC luôn giữ vững vị trí trong danh sách 10 công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam có doanh thu hàng năm, có hệ thống khách hàng và có số lượng Kiểm toán viên và nhân viên lớn nhất hiện nay. Trong quá trình phát triển, dù dưới hình thức DNNN hay công ty TNHH, tôn chỉ hoạt động của AISC vẫn luôn là đặt trọng tâm vào việc trợ giúp khách hàng đạt được những mục tiêu kinh doanh của họ, coi đó là thành công trong kinh doanh của chúng tôi.

Link Mẫu đơn xin thực tập tại AISC https://drive.google.com/file/d/1PHcSQnuEkSlYIAX0lUrX4TDWr2jJshuh/view?usp=sharing

Message from Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

Feedback