CN Industrial Co., Ltd (CNI) - Công ty TNHH Công Nghiệp

CN Industrial Co., Ltd (CNI) - Công ty TNHH Công Nghiệp

Location

11A Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Limited

Jobs active

CN Industrial Co., Ltd (CNI) - Công ty TNHH Công Nghiệp

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CN Industrial Co., Ltd (CNI) - Công ty TNHH Công Nghiệp

$ Competitive

  • Dong Nai

About us

Công ty TNHH Công Nghiệp là Công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp, thiết kế, gia công bồn bể và thiết bị chịu áp lực.

  • Đạt chuẩn "U", "U2" và "S" trong chương trình Chứng nhận ASME.
  • Đạt chuẩn ISO 9001:2015  chứng nhận bởi Bureau Veritas và xác nhận bởi UKAS

Hiện tại, do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng thêm một số vị trí như sau:

Feedback