CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI

CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI

Location

34, Hoàng Việt, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam 34, Hoàng Việt, Phường 4 Tân Bình HCMC VIETNAM


Company Information
  • Company size: 25-99

Jobs active

CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI
Feedback