CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY

Location

120 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Website: https://dongtayproperty.vn/

Jobs active

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY

$ 5 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY

$ 5 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY 120 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Feedback