CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ

Location

831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP. Hồ Chí Minh.


Company Information
  • Company size: 25-99

Jobs active

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ

$ Over 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ

$ Over 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ 831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP. Hồ Chí Minh.
Feedback