language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công ty Cổ phần Beton 6/ Beton 6 Corporation

Location: Km 1877 Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Company size: 200Field of operations: LimitedWebsite: www.beton6.com

Jobs active

We currently do not have any job openings available. Follow Company to be notified by email when new job opportunities become available.

About us

Tiền thân là Công trường đúc đà tiền áp Châu Thới thuộc Công ty RMK của Mỹ, chuyên sản xuất các loại cấu kiện BTCT tiền áp (Dầm cầu T12m50, T18m6, T24m70 và Cọc vuông 35cmx35cm) để xây dựng các cầu trên tuyến xa lộ Sài Gòn– Biên Hòa, quốc lộ và liên tỉnh lộ tại Miền Nam Việt Nam.

Năm 2010, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Beton 6 và công bố hệ thống thương hiệu mới. Sự thay đổi này đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty. Với kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm cùng với việc liên tục cập nhật nhiều công nghệ sản xuất và thi công tiên tiến, Beton 6 đang dần nâng cao tầm nhìn chiến lược trong việc tham gia đấu thầu & quản lý thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư sản phẩm mới, cung cấp giải pháp tài chính và thi công.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: