Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

Location

Tầng 1 và Tầng 6, Tòa Sunshine Center, 16 Phạm Hùng


Company Information
 • Company size: 500-999
 • Field of operations: Joint Stock
181 followers

About us

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) - Tên tiếng anh: KS Securities JSC, được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 (Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK ngày 15/07/2021) và có trụ sở chính tại Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
KSS có tổng vốn điều lệ là 1.000.373.030.000 đồng và được cấp phép thực hiện đầy đủ bốn nghiệp vụ kinh doanh bao gồm:
• Môi giới chứng khoán
• Tự doanh chứng khoán
• Bảo lãnh phát hành chứng khoán
• Tư vấn đầu tư chứng khoán.
KSS là công ty chứng khoán nằm trong Hệ sinh thái Tài chính – Ngân hàng – Bất động sản.
Trong vai trò này, KSS sẽ cung cấp giải pháp quản lý sản nghiệp toàn diện, cá nhân hóa cho từng khách hàng của mình và Hệ sinh thái trên nền tảng công nghệ hiện đại. KSS cũng hướng tới mô hình đầu tư cho mỗi gia đình - tế bào của xã hội - và tạo dựng các sản phẩm đầu tư tích sản với kế hoạch dài hạn.

Jobs active

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (Backend Developer)

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (Backend Developer)

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

$ Competitive

 • Ha Noi
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (MOBILE)

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (MOBILE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

$ Competitive

 • Ha Noi
CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BUSINESS ANALYST)

CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BUSINESS ANALYST)

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

$ Competitive

 • Ha Noi
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN TRỊ RỦI RO

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN TRỊ RỦI RO

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

$ Competitive

 • Ha Noi
CHUYÊN VIÊN CHÍNH LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

CHUYÊN VIÊN CHÍNH LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

$ Competitive

 • Ha Noi
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

$ Competitive

 • Ha Noi
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ (IB)

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ (IB)

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

$ Competitive

 • Ha Noi
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

$ Competitive

 • Ha Noi
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN TRỊ RỦI RO

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN TRỊ RỦI RO

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

$ 10 Mil - 50 Mil VND

 • Ha Noi
Feedback