Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ

Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ

Location

Thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân


Company Information

Jobs active

Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ

$ 14 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

Công ty Cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ đang cần tuyển dụng cho các vị trí sau
Feedback