Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA
Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

Location

Tòa nhà INET, 247 Cầu Giấy


Company Information
  • Company size: 100-499

Jobs active

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi

About us

Unica là một hệ thống đào tạo trực tuyến, cổng kết nối Chuyên gia với Học viên Sứ mệnh của Unica là chia sẻ kiến thức thực tiễn tới 10 triệu người dân Việt Nam.

Feedback