CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE

Location

Số 07, Đường 41, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh


Company Information
  • Company size: 25-99

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE Lĩnh vực kinh doanh:

- Sàn Giao dịch bất động sản

- Đại lý cho thuê bất động sản.

- Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài.

Feedback