CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Location

Quận Đống Đa- Hà Nội


Company Information
  • Field of operations: Joint Stock

About us

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt Nam (VIETNAMEDU) là Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nghiên cứu, triển khai các giải pháp về đào tạo ngôn ngữ tại Việt Nam.
Feedback