Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Liên Á - Phú Hưng Gia

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Liên Á - Phú Hưng Gia

Location

Số 01 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Liên Á - Phú Hưng Gia

$ Over 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Liên Á - Phú Hưng Gia đang cần tuyển dụng các vị trí sau:

Feedback