language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dưng Tân Bình

Location: 51 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Jobs active (2)

Job Title Location Salary Updated
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (New) Ho Chi Minh Competitive 14-10-2019
Giám sát An toàn lao động Ho Chi Minh Competitive 10-10-2019

About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dưng Tân Bình ở địa chỉ 51 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: