CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

Location

C7-C9 Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

Địa chỉ: C7-C9 Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Feedback