Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông

Location

CC Phú Đông Premier – Đường Lê Trọng Tấn – P. An Bình – Dĩ An Bình Dương


Company Information
  • Company size: 100-499

Jobs active

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

About us

Hoạt động trong 05 lĩnh vực: Bất động sản; Xây dựng; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Giáo dục; Du lịch Nhân sự : 800 người 07 Công ty thành viên và 07 công ty liên kết Phú Đông sẽ tiếp tục khẳng định năng lực của Hệ thống, tạo động lực cho những bước tăng trưởng bùng nổ trong tương lai trên các lĩnh vực mà chúng tôi đang theo đuổi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt trong quá trình hội nhập và phát triển

Feedback