Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Location

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ


Company Information
  • Company size: 1.000-4.999

Jobs active

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Tien Giang

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Gia Lai

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Can Tho

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

About us

1. TẦM NHÌN “Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn” 2. SỨ MẠNG “Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn” 3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI Lấy chất lượng, an toàn hiệu quả làm cam kết cao nhất Lấy tri thức, sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển Lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm phương châm hành động Lấy Bản sắc Dược Hậu Giang làm niềm tự hào công ty Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động 4. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Tiền thân của DHG là Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 tại Kênh 5 Đất sét, Xã Khánh Lâm (nay là Xã Khánh Hòa), Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau. Sau 30/4/1975: Ban Dân Y Khu Tây Nam Bộ giải thể, giao Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 cho Sở Y tế Hậu Giang quản lý. Năm 1982: Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Xí nghiệp Quốc doanh Dược phẩm 2/9, Công ty Dược phẩm Cấp 2, Trạm Dược Liệu Năm 1988: UBND Tỉnh Hậu Giang quyết định sát nhập Công ty Cung ứng vật tư, thiết bị y tế và Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang. Ngày 02/9/2004: Cổ phần hóa Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang thành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Feedback