CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

Location

Số 399 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh


Company Information
  • Company size: 25-99

Jobs active

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
(New)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
(New)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

Trường Nhật ngữ Tâm Việt

Với phương châm "Học Nhật- Hiểu Bản" - đào tạo tiếng Nhật và văn hóa nhật cho tất cả các bạn trẻ Việt Nam

Trường Nhật ngữ Tâm Việt thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục Tâm Việt. Trường Nhật ngữ Tâm Việt được thành lập tại Việt Nam vào 12/3//2015. Nhưng đã hoạt động hơn mười năm tại Nhật Bản. Trường Nhật ngữ Tâm Việt chuyên đào tạo tiếng Nhật, văn hóa Nhật cho những bạn trẻ yêu thích tiếng Nhật, có định hướng sang Nhật học tập và làm việc.

.

Message from CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

"Học Nhật- Hiểu Bản"

Feedback