CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN MIỀN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN MIỀN TRUNG

Location

Lô 4 - KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn


Company Information
  • Field of operations: Joint Stock

About us

Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung được thành lập từ năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giấy carton và các sản phẩm từ giấy, với qui mô từ 100-500 cán bộ CNV. Công ty đang đầu tư mở rộng sản xuất trên địa bàn Miền Trung Tây Nguyên.
Feedback