Công Ty Cổ phần GonSa
Công Ty Cổ phần GonSa

Công Ty Cổ phần GonSa

Location

07 - 09 Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8


Company Information
  • Company size: 800 người
  • Field of operations: Joint Stock
  • Website: www.gonsa.com.vn

Jobs active

Công Ty Cổ phần GonSa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần GonSa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần GonSa

$ 25 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

About us

Công ty cổ phần GONSA (gọi tắt là GONSA) được thành lập ngày 08/03/2010 với ngành nghề kinh doanh chính là:

        + Dược phẩm

        + Mỹ phẩm

        + Thực phẩm chức năng

Giá trị cốt lõi

Giá trị của GONSA không nằm ở tài sản mà là ở những giá trị con người, mỗi thành viên GONSA luôn coi trọng, phát huy 5 giá trị cơ bản: 

        1. TRÁCH NHIỆM

        2. UY TÍN

        3. CHỦ ĐỘNG

        4. KỶ LUẬT

        5. HỢP TÁC

Sứ mệnh

Hướng đến những sản phẩm có giá trị: Chất lượng, hiệu quả, an toàn… Dịch vụ hoàn hảo, mang tính giá trị đặc trưng cho từng đối tượng phục vụ.

Xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập tương xứng với năng lực và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Message from Công Ty Cổ phần GonSa

GONSA - TRÁCH NHIỆM VÀ NIỀM TIN

Feedback