CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

Location

114 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP HCM


Company Information
  • Company size: 100
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Houze Agent hướng đến xây dựng chuỗi giá trị dịch vụ Bất Động Sản theo hướng công nghệ hoá nhằm đem đến sự phát triển nghề nghiệp bền vững cho nhà môi giới và những trải nghiệm dịch vụ, công nghệ số tốt nhất cho khách hàng

Feedback