language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CIC

Location: P 407, tòa HITC, số 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy

Company size: 25-99

Jobs active (2)

Job Title Location Salary Updated
Legal Staff Ha Noi 20 Tr - 30 Tr VND 23-08-2019
Sale Admin Ha Noi 11 Tr - 22 Tr VND 28-07-2019

About us

Công ty Cổ phần Khai thác và Phân tích dữ liệu CIC (CICDATA) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính ( fintech). Ứng dụng các kỹ thuật big data và machine learning, CICDATA cung cấp các dịch vụ về quản trị rủi ro và marketing tới các khách hàng tổ chức. CICDATA có chế độ đãi ngộ hấp dẫn, và môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, hỗ trợ khả năng phát triển nghề nghiệp tối đa cho mỗi thành viên, song hành cùng sự phát triển của công ty.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: