CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

Location

9A Trần Văn Trà, Phường Tân Phong, Quận 7


Company Information
  • Field of operations: Joint Stock
111 followers

Jobs active

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Feedback