Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại H.T.G

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại H.T.G

Location


Company Information
  • Field of operations: Joint Stock
  • Website: www.htgco.com.vn

Jobs active

About us

H.T.G Engineering & Trading (Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & Thương Mại H.T.G)

Là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực CƠ-ĐIỆN (MEP) chuyên thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) trong nước và các nước khác trong khối ASEAN.

Để đáp ứng nhân lực thi công các dự án đầu tư mới từ 2022, chúng tôi cần tuyển ứng viên cho các vị trí sau:

 

Feedback