CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM

Location

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM


Company Information
  • Field of operations: Joint Stock
  • Website: mcv.com.vn

Jobs active

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MAC VIỆT NAM

Địa chỉ:

- Lầu 6, 212 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

- 18bis/22/1i Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Feedback