Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

Location

Lô 6 Đường E KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân


Company Information
  • Company size: 500
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn (SMC)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn (SMC) là Công ty chuyên sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm cho các công trình xây dựng thuộc các Quận, Huyện Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai … Được thành lập từ năm 2002, SMC đã khẳng định mình trên thị trường bê tông.

Feedback