CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Location

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

About us

Tập đoàn IDI - Tập đoàn Hạ tầng Quốc tế Đông Dương - Trải qua chặng đường dài, sau gần 20 năm hoạt động và phát triển, không ngừng lớn mạnh, hiện nay IDI Group đã mở rộng hoạt động kinh doanh trong 5 lĩnh vực chính: Hàng hải, Năng lượng, Vận tải, Xây dựng và Đồ uống - Nhà hàng với 12 công ty thành viên. Mục tiêu trong tương lại không xa, IDI Group sẽ trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, vươn tầm quốc tế.

 

Message from CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

TẬP ĐOÀN IDI - LẮNG NGHE, CHIA SẺ, ĐỒNG LÒNG PHÁT TRIỂN

     Toàn thể các cán bộ, nhân viên thuộc tập đoàn IDI cùng đồng lòng xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tiêu chí: "Lắng nghe, chia sẻ, đồng lòng phát triển".

 

    Mọi thành viên trong tập đoàn đều cần phải thẳng thắn, trung thực, công bằng và dân chủ. Các lãnh đạo dám tin, dám giao việc cho nhân viên. Tất cả cùng nỗ lực vì một tập thể đoàn kết, vì Tập đoàn IDI bền vững, phát triển và không ngừng lớn mạnh.

Feedback