CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

Location

tòa nhà 17T6 Hoàng Đạo Thúy, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội


Company Information

Jobs active

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 13,2 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

About us

Trải qua nhiều thử thách và khó khăn, để đạt được thành công như ngày nay chính là nhờ sự liên tục đổi mới trình độ con người, hệ thống quản lý, chuyên nghiệp, nhằm tối ưu hóa lợi ích của khách hàng, mang lại những sản phẩm CNTT thật sự hữu ích cho nhu cầu của xã hội.

Feedback