Công ty Cổ Phần Tcell

Công ty Cổ Phần Tcell

Location

Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, P7, Q3


Company Information
  • Company size: 10-20 người
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

Công ty Cổ Phần Tcell

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tcell

$ 7 Tr - 45 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tcell

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tcell

$ 7 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tcell

$ 4,5 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Công ty Cổ Phần Tcell

 Địa chỉ :Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, P7, Q3

Feedback