Công ty Cổ Phần Tcell

Công ty Cổ Phần Tcell

Location

Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, P7, Q3


Company Information
  • Company size: 10-20 người
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

Công ty Cổ Phần Tcell

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tcell

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tcell

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

Công ty Cổ Phần Tcell

 Địa chỉ :Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, P7, Q3

Feedback