Công ty Cổ phần The Coi

Công ty Cổ phần The Coi

Location

11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1


Company Information
  • Company size: 25-99
50 followers

About us

Công ty Cổ phần The COI ("The COI") là một trong những công ty thành viên của Truong Dinh Holding; thành lập tháng 01 năm 2017; hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực đầu tư, phát triển và khai thác các dự án du lịch môi trường và đô thị môi trường trên địa bàn Đồng Nai, Côn Đảo, Tây Nguyên...

Thuận tự nhiên và chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi là phương cách nền  tảng để phát triển bền vững môi trường thiên nhiên và phát triển phong phú môi trường bên trong Con người, đi tới lan tỏa phát triển lành mạnh môi trường cộng đồng.

Feedback